Chơi trốn tìm, bé trai 10 tuổi chết oan vì điều hòa

Vô tình chạm vào điều hòa bị rò điện ở sảnh tòa nhà trong lúc chơi trốn tìm, bé trai 10 tuổi mất mạng oan uổng.