Con ho nửa năm không khỏi chỉ vì loài vật đáng sợ này

Sau khi xác định được nguyên nhân, gia đình bé trai đã đặt mồi gián, diệt gián ở nhà và triệu chứng ho của bé thuyên giảm rõ rệt.