Để con chơi một mình, mẹ hối không kịp vì điều này

1 FSRS

Nghe tiếng con trai khóc lớn, cô Mã vội ra kiểm tra thì phát hiện máu chảy rất nhiều từ hạ bộ của con.