Đọc sách giúp tăng vốn từ của trẻ như thế nào?

Một nghiên cứu mới cho thấy việc đọc sách hàng ngày cho trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi có thể tăng vốn từ vựng của trẻ lên...