Tag Archives: điện thoại thông minh

Biến smartphone thành “trợ thủ” học tập hiệu quả

Dùng smartphone quá sớm hoặc quá nhiều có hại cho thị lực, lãng phí thời gian học tập, gây ra các vấn đề về kỹ năng ngôn ngữ, trí nhớ, sức chịu đựng tâm lý và giao tiếp xã hội. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } […]