Tag Archives: động kinh dạng cười

Con gái đột nhiên hay cười, sự thật đau lòng

5 XCXC

Cách đây hơn một năm bé gái bắt đầu thay đổi, ngày nào cũng cười, một ngày cười rất nhiều lần, hoá ra là bị bệnh hiếm. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }