Tag Archives: đưa tay vào lồng giặt

Giúp mẹ phơi quần áo, tay bé trai gãy làm 3 đoạn đau đớn

1 GBZW

Cho rằng tốc độ làm việc của máy giặt sẽ chậm lại nên bé trai đưa tay vào lồng giặt để dừng lại. Không ngờ, hành động này khiến tay bé gãy làm 3 đoạn, cực kỳ đau đớn. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } […]