Tag Archives: Rối loạn tâm thần

Rối loạn tâm thần, trầm cảm & bệnh tim mạch

Rối loạn tâm thần rất phổ biến: Năm 2019, tổ chức y tế thế giới (WHO) ước tính cứ 8 người thì có 1 người đang sống chung với rối loạn tâm thần. Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất: theo WHO cứ 20 người bình thường sẽ có […]