Tag Archives: trò chơi điện tử online

Con nghiện chơi điện tử, bố mẹ trị cực cao tay

6709450 DYPG

Cha mẹ bất lực với con trai nghiện chơi game online đã quyết định đánh liều “lấy độc trị độc”, cuối cùng dạy cho con một bài học nhớ đời. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }