Tag Archives: “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc” năm 2023

Tuần lễ vàng, hỗ trợ cộng đồng hiếm muộn không giới hạn

tu van DLVV

Từ ngày 29/04 – 14/05/2023, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng thường niên – “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc” năm 2023. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }