Trần nhà đột nhiên sập, mẹ cứu 4 con thoát chết thần kỳ

Khi , ngay lập tức, cô Pip Srey nhận ra điều bất thường, cô nhanh chóng kéo các con chạy ra khỏi ngôi nhà, giúp cả gia đình thoát chết.