Tuần lễ vàng, hỗ trợ cộng đồng hiếm muộn không giới hạn

Từ ngày 29/04 – 14/05/2023, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai thường niên – “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc” năm 2023.