Vệ sinh vùng kín cho con trai sai cách, cha mẹ hối không kịp

Vệ sinh cho bé trai sơ sinh là việc đơn giản nhưng nhiều bậc cha mẹ đang làm sai, có thể dẫn đến những hậu quả to lớn.