Author Archives: bloganngon.edu.vn

Gia đình Úc sang Việt Nam thực hiện phẫu thuật chỉ 2 nước làm được

avatar1701765216215 17017652164841887457290

Đáng chú ý, điều trị nang ống mật chủ bằng nội soi một lỗ là kỹ thuật đặc biệt khó, Việt Nam là một trong 2 nước trên thế giới báo cáo ứng dụng kỹ thuật thành công. Chuyện gia đình Úc sang Việt Nam phẫu thuật Sau khi phát hiện con gái 4 tuổi […]