Author Archives: inhoadon.edu.vn

5 thức uống người trường thọ uống hàng ngày, số 5 còn là 1 loại rượu?

avatar1684163411301 16841634115341268478320

Chuyên gia Buettner, nhà nghiên cứu về các “vùng xanh” nơi có nhiều người sống thọ trên thế giới cho biết có 5 loại đồ uống mà những người trường thọ đã uống hàng ngày trong nhiều thập kỷ qua. Dan Buettner, một nhà nghiên cứu chuyên nghiên cứu về các “vùng xanh” tuổi thọ […]