Cho con bú thấy dấu hiệu này, coi chừng ung thư

7 YJMJ

Theo cô Trương, ngực phải của cô thường sưng lên rất lớn khi cho con bú, có thể sờ thấy một cục u nhỏ. Vì không đau cũng không ngứa nên cô cho rằng đó chỉ là chuyện vặt như tích sữa, nào ngờ là ung thư vú.