4 hành động hại thai nhi không kém thức khuya nên dừng ngay

thai TJXE

Thường xuyên thức khuya lướt điện thoại “giải trí”, Tiểu Mai không ngờ đây là nguyên nhân khiến đứa con trong bụng chậm phát triển 2 tuần so với tuổi thực.