Dỗ con kiểu rung lắc coi chừng khiến trẻ mù, liệt

6 VBQU

Các chuyên gia nhắc nhở rằng tỷ lệ tử vong của bị chấn thương sọ não do rung lắc dữ dội cao tới 25% và 80% có thể bị tàn tật suốt đời như mù lòa, tê liệt, cản trở học tập hoặc ngôn ngữ.