Đòi tiền cấp dưỡng, mẹ bạo hành con trai 2 tuổi gây phẫn nộ

contrai VLEE

Ngay cả khi con trai đã ngã xuống không dậy nổi, Alina vẫn không dừng lại, thậm chí cô ta còn nói bé là “kẻ lập dị”.