Mẹ ôm con ngủ say, khi tỉnh dậy khóc hết nước mắt vì…

1 FNTL

Người mẹ ôm con quá chặt khiến con ngạt thở mà chết. Giám định pháp y sau đó cũng chứng thực nguyên nhân này.