Tag Archives: xử trí

Xử trí thế nào với trẻ thích tranh giành

Dạy con biết cách chia sẻ, nhường nhịn cần sự kiên nhẫn, nhưng cần được định hướng từ sớm để trẻ không trở thành người ích kỷ. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }