Tắm và massage không đúng cách, y tá hại bé trai nguy kịch

3 QOUI

Sau khi được , môi bé trai tím tái, toàn thân trắng bệch, rốn chảy máu, phải trải qua hai lần phẫu thuật nhưng vẫn hoại tử ruột, không thể cứu chữa.