Ăn một miếng ớt, thai phụ 38 tuần sặc máu suýt chết vì…

1 VAHN

Vài ngày trước, khi đang ăn một miếng ớt, cô Lý ho dữ dội. Trưa hôm đó, cô Lý đột nhiên , dù đã cố gắng cầm, máu vẫn không ngừng trào ra từ cổ họng.