Cha mẹ chủ quan, con gái 6 tuổi phải cắt cụt chân

chan ONYV

Do sự chủ quan của cha mẹ, bé gái Lôi Lôi (6 tuổi) vĩnh viễn mất đi một chân…