Con gái đột nhiên hay cười, sự thật đau lòng

5 XCXC

Cách đây hơn một năm bé gái bắt đầu thay đổi, ngày nào cũng cười, một ngày cười rất nhiều lần, hoá ra là bị bệnh hiếm.