Con quấy khóc cả năm mới đưa đi khám, kết quả chết lặng

1 ELOF

Con gần một năm mới cho đi khám, cha mẹ Tiểu Hà choáng váng khi nhận tin con bị , tổn thương .