Con sốt co giật, cha mẹ tuyệt đối không làm điều này

4 MBEA

Khi con bị , cha mẹ phải ghi nhớ “ba không”: Không nhét bất cứ thứ gì vào miệng trẻ, không đè trẻ quá mạnh để tránh gãy xương và không cấu véo trẻ.