Du lịch 10 ngày, mẹ bỏ con 16 tháng tuổi ở nhà chết đói

begai MUWS

Khi được phát hiện, vì mất nước trầm trọng, xung quanh là nước tiểu và phân, hộp đồ chơi cũng rách nát, chứa đầy chất thải.