Rúng động vụ mẹ tạt nước sôi vì con dùng hết dung lượng Internet

8 GJCH

Tức giận vì con trai dùng hết lưu lượng Internet trên điện thoại di động của mình, người mẹ liền dội nước sôi vào con, khiến con bỏng nặng.