Tag Archives: tạt nước nóng vào người con trai

Rúng động vụ mẹ tạt nước sôi vì con dùng hết dung lượng Internet

8 GJCH

Tức giận vì con trai dùng hết lưu lượng Internet trên điện thoại di động của mình, người mẹ liền dội nước sôi vào con, khiến con bỏng nặng. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }