Biến smartphone thành “trợ thủ” học tập hiệu quả

1 SXCL

Dùng quá sớm hoặc quá nhiều có hại cho thị lực, lãng phí thời gian học tập, gây ra các vấn đề về kỹ năng ngôn ngữ, trí nhớ, sức chịu đựng tâm lý và giao tiếp xã hội.