Dạy con học, bố tức giận đến mức gãy xương

1 RKNT

nhưng mãi con vẫn không làm được bài tập, bố tức giận đập bàn rồi gãy luôn xương bàn tay, phải vào viện chữa trị.