Tag Archives: Kinh nguyệt

Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt nhớ “2 lần rửa và 3 không rửa”

Trong kỳ kinh nguyệt, phụ nữ cần phải chú ý đến việc chăm sóc cơ thể để bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình. Một số phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả bao gồm việc nhớ “2 lần rửa và 3 không rửa”. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); […]