Tag Archives: Quý cô thừa kế 2 (2024)

Quý Cô Thừa Kế 2: Kế thừa tất cả những gì tệ nhất của phần phim trước

Kịch bản phi lý và cũ kỹ, tính cách nhân vật hời hợt là những gì khán giả nhớ đến Quý Cô Thừa Kế 2 sau khi ra rạp. Năm 2018, đạo diễn Hoàng Duy từng cho ra mắt Quý Cô Thừa Kế. Song, phim thất bại thảm hại tại phòng vé, đồng thời nhận […]