Tag Archives: Tu thân

5 thứ cha mẹ để lại cho con đáng giá hơn biệt thự

Bên cạnh cải vật chất ra, cha mẹ nên để lại cho con 5 thứ để tăng EQ và là hành trang tốt đẹp cho con bước vào đời. Có những thứ có tiền cũng không mua được, như 5 thứ cha mẹ để lại cho con dưới đây: Kho tàng sách và kỹ năng […]