Tag Archives: uống nước tiểu hạ sốt

Mẹ uống nước tiểu của con trai để hạ sốt gây choáng

Sốt cao nhưng không có thuốc hạ sốt để dùng, người mẹ này quyết định uống nước tiểu của con trai để cân bằng thân nhiệt. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }