Con nghiện chơi điện tử, bố mẹ trị cực cao tay

Cha mẹ bất lực với con trai đã quyết định đánh liều “lấy độc trị độc”, cuối cùng dạy cho con một bài học nhớ đời.