Tag Archives: bé trai thử nhét nhiệt kế vào niệu đạo

Để con chơi đùa với nhiệt kế, bố mẹ hối hận không kịp

Trong lúc bố mẹ không chú ý, bé trai đã thử nhét nhiệt kế vào niệu đạo. Không ngờ, trong quá trình này, chiếc nhiệt kế bị vỡ, kẹt lại một mảnh trong cơ thể. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }