Để con chơi đùa với nhiệt kế, bố mẹ hối hận không kịp

Trong lúc bố mẹ không chú ý, bé trai đã thử . Không ngờ, trong quá trình này, chiếc nhiệt kế bị vỡ, kẹt lại một mảnh trong cơ thể.