Tag Archives: trốn gần máy điều hòa nhiệt độ

Chơi trốn tìm, bé trai 10 tuổi chết oan vì điều hòa

4 DVDJ

Vô tình chạm vào điều hòa bị rò điện ở sảnh tòa nhà trong lúc chơi trốn tìm, bé trai 10 tuổi mất mạng oan uổng. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }