Bố mẹ nặng hơn 170kg, bỏ đói con gái đến chết gây phẫn nộ

1 KJYI

Bố mẹ đều nặng hơn 170kg nhưng con gái 1 tuổi của họ vẫn chỉ nặng 3,8kg, nhẹ hơn cả khi mới sinh ra do bị bỏ đói. Cuối cùng, bé gái qua đời trong đau đớn.