Dùng kiếm dạy dỗ vì con điểm thấp, bố hối hận cả đời

5 UPQI

Dạy dỗ con trai bằng thanh kiếm samurai, người bố không ngờ rằng lại khiến con trai phải bỏ mạng.