Tag Archives: dọa con trai

Dùng kiếm dạy dỗ vì con điểm thấp, bố hối hận cả đời

Dạy dỗ con trai bằng thanh kiếm samurai, người bố không ngờ rằng lại khiến con trai phải bỏ mạng. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }