Phương pháp sinh con dưới nước, sự lựa chọn cho mẹ và bé

untitled NZRQ

dưới nước có thể mang lại trải nghiệm sinh nở tuyệt vời, nhưng liệu nó có an toàn không?