Sinh con trong quán cà phê, mẹ trẻ làm điều kinh hãi

Sinh con trong tình trạng tinh thần không ổn định, người mẹ trẻ ngay trong quán cà phê Internet.