Trầm cảm sau sinh, nữ bác sĩ không ngờ hại con chết thảm

1 OBUQ

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện trong phòng đang phát một loại nhạc tà quái, hơn một ngày, trên người có 505 vết kim đâm, có những vết lõm trên ngực và lưng.