Bé 2 tuổi ho nửa năm không khỏi vì nguyên nhân không ngờ

divat1 HXHU

Mặc dù chạy chữa khắp nơi song bé 2 tuổi vẫn . Chỉ đến khi bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Cam Túc tìm ra nguyên nhân, bố mẹ bệnh nhi mới trút được gánh nặng trong lòng.