Tết Thanh minh, bé trai ra mộ bà xin điều không ngờ

1 SICN

Vào , khi cùng cha mẹ đến viếng mộ , bé trai xin bà phù hộ để cậu không bị đánh nếu không làm bài tập, lần nào thi cũng được 100 điểm.